Removed definitions of ipv4_t, ipv6_t, port_t
authorIvo Timmermans <ivo@lychnis.net>
Fri, 16 Nov 2001 12:08:38 +0000 (12:08 +0000)
committerIvo Timmermans <ivo@lychnis.net>
Fri, 16 Nov 2001 12:08:38 +0000 (12:08 +0000)
commitfb6dc0b0890ebae2471e00e7a3e1d86c1fc3d646
tree9efadec3afc97b2768ff3e03bd21f9a31142060b
parent3ef15f2554d1819d6c7d2573dac6039f2e76b638
Removed definitions of ipv4_t, ipv6_t, port_t
src/net.h