64895bf6d9999a0d58a9cdddfff945f361880ebd
[tinc] / po / nl.po
1 # Dutch messages for tinc
2 # Copyright (C) 1999-2001 Ivo Timmermans, Guus Sliepen.
3 # Ivo Timmermans <itimmermans@bigfoot.com>, 1999-2002.
4 # Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>, 2000-2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tinc 1.0-cvs\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-02-09 21:32+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-02-09 17:20+0100\n"
10 "Last-Translator: Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>\n"
11 "Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/conf.c:173
17 #, c-format
18 msgid "\"yes\" or \"no\" expected for configuration variable %s in %s line %d"
19 msgstr ""
20 "\"ja\" of \"nee\" verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
21
22 #: src/conf.c:188
23 #, c-format
24 msgid "Integer expected for configuration variable %s in %s line %d"
25 msgstr "Geheel getal verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
26
27 #: src/conf.c:219
28 #, c-format
29 msgid "IP address expected for configuration variable %s in %s line %d"
30 msgstr "IP adres verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
31
32 #: src/conf.c:233
33 #, c-format
34 msgid "Port number expected for configuration variable %s in %s line %d"
35 msgstr "Poortnummer verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
36
37 #: src/conf.c:249
38 #, c-format
39 msgid "Subnet expected for configuration variable %s in %s line %d"
40 msgstr "Subnet verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
41
42 #: src/conf.c:259
43 #, c-format
44 msgid ""
45 "Network address and mask length do not match for configuration variable %s "
46 "in %s line %d"
47 msgstr ""
48 "Netwerk adres en maskerlengte komen niet overeen bij configuratievariabele %"
49 "s in %s regel %d"
50
51 #: src/conf.c:367
52 #, c-format
53 msgid "Cannot open config file %s: %m"
54 msgstr "Kan configuratie bestand %s niet openen: %m"
55
56 #: src/conf.c:403
57 #, c-format
58 msgid "No value for variable `%s' on line %d while reading config file %s"
59 msgstr ""
60 "Geen waarde voor variabele `%s' op regel %d tijdens het lezen van "
61 "configuratie bestand %s"
62
63 #: src/conf.c:436
64 #, c-format
65 msgid "Failed to read `%s': %m"
66 msgstr "Lezen van `%s' mislukte: %m"
67
68 #: src/conf.c:464
69 #, c-format
70 msgid "`%s' is not an absolute path"
71 msgstr "`%s' is geen absoluut pad"
72
73 #: src/conf.c:480 src/conf.c:513
74 #, c-format
75 msgid "Couldn't stat `%s': %m"
76 msgstr "Kon `%s' niet statten: %m"
77
78 #: src/conf.c:487 src/conf.c:523
79 #, c-format
80 msgid "`%s' is owned by UID %d instead of %d"
81 msgstr "`%s' is eigendom van UID %d in plaats van %d"
82
83 #: src/conf.c:494 src/conf.c:530
84 #, c-format
85 msgid "Warning: `%s' is a symlink"
86 msgstr "Waarschuwing: `%s' is een symbolische link"
87
88 #: src/conf.c:499 src/conf.c:535
89 #, c-format
90 msgid "Unable to read symbolic link `%s': %m"
91 msgstr "Kan symbolische link `%s' niet lezen: %m"
92
93 #. Accessible by others
94 #: src/conf.c:546
95 #, c-format
96 msgid "`%s' has unsecure permissions"
97 msgstr "`%s' heeft onveilige permissies"
98
99 #. Ask for a file and/or directory name.
100 #: src/conf.c:571
101 #, c-format
102 msgid "Please enter a file to save %s to [%s]: "
103 msgstr "Geef een bestand om de %s naar de schrijven [%s]: "
104
105 #: src/conf.c:577
106 #, c-format
107 msgid "Error while reading stdin: %s\n"
108 msgstr "Fout tijdens lezen van standaardinvoer: %s\n"
109
110 #: src/conf.c:603
111 #, c-format
112 msgid "Error opening file `%s': %s\n"
113 msgstr "Fout bij het openen van het bestand `%s': %s\n"
114
115 #: src/conf.c:613
116 #, c-format
117 msgid ""
118 "The file `%s' (or any of the leading directories) has unsafe permissions.\n"
119 "I will not create or overwrite this file.\n"
120 msgstr ""
121 "Het bestand `%s' (of een van de voorgaande mappen) heeft onvoldoende "
122 "bescherming.\n"
123 "Ik maak of overschrijf dit bestand niet.\n"
124
125 #: src/connection.c:124
126 msgid "Connections:"
127 msgstr "Verbindingen:"
128
129 #: src/connection.c:129
130 #, c-format
131 msgid " %s at %s port %hd options %ld socket %d status %04x"
132 msgstr " %s op %s poort %hd opties %d socket %d status %04x"
133
134 #: src/connection.c:134
135 msgid "End of connections."
136 msgstr "Einde van verbindingen."
137
138 #: src/meta.c:49
139 #, c-format
140 msgid "Sending %d bytes of metadata to %s (%s)"
141 msgstr "Verzenden van %d bytes metadata naar %s (%s)"
142
143 #: src/meta.c:63
144 #, c-format
145 msgid "Sending meta data to %s (%s) failed: %m"
146 msgstr "Fout tijdens verzenden metadata naar %s (%s): %m"
147
148 #: src/meta.c:94
149 #, c-format
150 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%m %s (%s)"
151 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%m %s (%s)"
152
153 #: src/meta.c:100
154 #, c-format
155 msgid "Metadata socket error for %s (%s): %s"
156 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s): %s"
157
158 #: src/meta.c:121
159 #, c-format
160 msgid "Connection closed by %s (%s)"
161 msgstr "Verbinding beëindigd door %s (%s)"
162
163 #: src/meta.c:128
164 #, c-format
165 msgid "Metadata socket read error for %s (%s): %m"
166 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s) tijdens lezen: %m"
167
168 #: src/meta.c:202
169 #, c-format
170 msgid "Metadata read buffer overflow for %s (%s)"
171 msgstr "Metadata leesbuffer overloop voor %s (%s)"
172
173 #: src/net.c:111
174 #, c-format
175 msgid "Got unauthenticated packet from %s (%s)"
176 msgstr "Kreeg niet-geauthenticeerd pakket van %s (%s)"
177
178 #: src/net.c:134
179 #, c-format
180 msgid "Got late or replayed packet from %s (%s), seqno %d"
181 msgstr "Kreeg laat of gedupliceerd pakket van %s (%s), seqno %d"
182
183 #: src/net.c:162
184 #, c-format
185 msgid "Received packet of %d bytes from %s (%s)"
186 msgstr "Ontvangst pakket van %d bytes van %s (%s)"
187
188 #: src/net.c:180
189 #, c-format
190 msgid "No valid key known yet for %s (%s), queueing packet"
191 msgstr ""
192 "Nog geen geldige sleutel bekend voor %s (%s), pakket wordt in wachtrij gezet"
193
194 #: src/net.c:225
195 #, c-format
196 msgid "Error sending packet to %s (%s): %m"
197 msgstr "Fout tijdens verzenden pakket naar %s (%s): %m"
198
199 #: src/net.c:240
200 #, c-format
201 msgid "Sending packet of %d bytes to %s (%s)"
202 msgstr "Verzending pakket van %d bytes naar %s (%s)"
203
204 #: src/net.c:247
205 msgid "Packet is looping back to us!"
206 msgstr "Pakket komt terug naar ons!"
207
208 #: src/net.c:256
209 #, c-format
210 msgid "Node %s (%s) is not reachable"
211 msgstr "Node %s (%s) is niet bereikbaar"
212
213 #: src/net.c:264
214 #, c-format
215 msgid "Sending packet to %s via %s (%s)"
216 msgstr "Verzending pakket naar %s via %s (%s)"
217
218 #: src/net.c:284
219 #, c-format
220 msgid "Broadcasting packet of %d bytes from %s (%s)"
221 msgstr "Verspreiding pakket van %d bytes van %s (%s)"
222
223 #: src/net.c:301
224 #, c-format
225 msgid "Flushing queue for %s (%s)"
226 msgstr "Legen van wachtrij voor %s (%s)"
227
228 #: src/net.c:326
229 #, c-format
230 msgid "Creating metasocket failed: %m"
231 msgstr "Aanmaak van metasocket mislukt: %m"
232
233 #: src/net.c:334 src/net.c:380 src/net.c:407 src/net.c:987 src/process.c:258
234 #: src/process.c:294
235 #, c-format
236 msgid "System call `%s' failed: %m"
237 msgstr "Systeemaanroep `%s' mislukte: %m"
238
239 #: src/net.c:354
240 #, c-format
241 msgid "Can't bind to interface %s: %m"
242 msgstr "Kan niet aan interface %s binden: %m"
243
244 #: src/net.c:373
245 #, c-format
246 msgid "Can't bind to port %hd/tcp: %m"
247 msgstr "Kan niet aan poort %hd/tcp binden: %m"
248
249 #: src/net.c:397
250 #, c-format
251 msgid "Creating socket failed: %m"
252 msgstr "Aanmaak socket mislukte: %m"
253
254 #: src/net.c:420
255 #, c-format
256 msgid "Can't bind to port %hd/udp: %m"
257 msgstr "Kan niet aan poort %hd/udp binden: %m"
258
259 #: src/net.c:442
260 #, c-format
261 msgid "Trying to re-establish outgoing connection in %d seconds"
262 msgstr "Poging tot herstellen van uitgaande verbinding over %d seconden"
263
264 #: src/net.c:452
265 #, c-format
266 msgid "Trying to connect to %s (%s)"
267 msgstr "Poging tot verbinden met %s (%s)"
268
269 #: src/net.c:458
270 #, c-format
271 msgid "Creating socket for %s port %d failed: %m"
272 msgstr "Aanmaken socket voor %s poort %d mislukt: %m"
273
274 #: src/net.c:500
275 #, c-format
276 msgid "%s port %hd: %m"
277 msgstr "%s poort %hd: %m"
278
279 #: src/net.c:509
280 #, c-format
281 msgid "fcntl for %s port %d: %m"
282 msgstr "fcntl voor %s poort %d: %m"
283
284 #: src/net.c:515
285 #, c-format
286 msgid "Connected to %s port %hd"
287 msgstr "Verbonden met %s poort %hd"
288
289 #: src/net.c:533
290 #, c-format
291 msgid "Already connected to %s"
292 msgstr "Reeds verbonden met %s"
293
294 #: src/net.c:546
295 #, c-format
296 msgid "No address specified for %s"
297 msgstr "Geen adres gespecificeerd voor %s"
298
299 #: src/net.c:558
300 #, c-format
301 msgid "Error looking up `%s': %m"
302 msgstr "Fout bij het opzoeken van `%s': %m"
303
304 #: src/net.c:569
305 #, c-format
306 msgid "Could not set up a meta connection to %s (%s)"
307 msgstr "Kon geen metaverbinding aangaan met %s (%s)"
308
309 #: src/net.c:610
310 #, c-format
311 msgid "Error reading RSA public key file `%s': %m"
312 msgstr "Fout tijdens lezen RSA publieke sleutel bestand `%s': %m"
313
314 #: src/net.c:618
315 #, c-format
316 msgid "Reading RSA public key file `%s' failed: %m"
317 msgstr "Lezen RSA publieke sleutel bestand `%s' mislukt: %m"
318
319 #: src/net.c:643
320 #, c-format
321 msgid "No public key for %s specified!"
322 msgstr "Geen publieke sleutel bekend voor %s gespecificeerd!"
323
324 #: src/net.c:663
325 #, c-format
326 msgid "Error reading RSA private key file `%s': %m"
327 msgstr "Fout tijdens lezen RSA privé sleutel bestand `%s': %m"
328
329 #: src/net.c:671
330 #, c-format
331 msgid "Reading RSA private key file `%s' failed: %m"
332 msgstr "Fout tijdens lezen RSA privé sleutel bestand `%s': %m"
333
334 #
335 #: src/net.c:678
336 msgid "No private key for tinc daemon specified!"
337 msgstr "Geen privé sleutel voor tinc daemon gespecificeerd!"
338
339 #: src/net.c:699 src/net.c:700
340 msgid "MYSELF"
341 msgstr "MIJZELF"
342
343 #: src/net.c:707
344 msgid "Name for tinc daemon required!"
345 msgstr "Naam voor tinc daemon verplicht!"
346
347 #: src/net.c:713
348 msgid "Invalid name for myself!"
349 msgstr "Ongelige naam voor mijzelf!"
350
351 #: src/net.c:727
352 msgid "Cannot open host configuration file for myself!"
353 msgstr "Kan host configuratie bestand voor mijzelf niet openen!"
354
355 #: src/net.c:793
356 msgid "Invalid routing mode!"
357 msgstr "Ongelige routing modus!"
358
359 #: src/net.c:805
360 msgid "Unable to set up a listening TCP socket!"
361 msgstr "Kon geen TCP luistersocket aanmaken!"
362
363 #: src/net.c:811
364 msgid "Unable to set up a listening UDP socket!"
365 msgstr "Kon geen UDP luistersocket aanmaken!"
366
367 #: src/net.c:827
368 msgid "Unrecognized cipher type!"
369 msgstr "Onbekend cipher type!"
370
371 #: src/net.c:860
372 msgid "Unrecognized digest type!"
373 msgstr "Onbekend digest type!"
374
375 #: src/net.c:874
376 msgid "MAC length exceeds size of digest!"
377 msgstr "MAC lengte is groter dan dat van digest!"
378
379 #: src/net.c:879
380 msgid "Bogus MAC length!"
381 msgstr "Onzinnige MAC lengte!"
382
383 #: src/net.c:896
384 #, c-format
385 msgid "Ready: listening on port %hd"
386 msgstr "Gereed: luisterend op poort %hd"
387
388 #: src/net.c:1000
389 #, c-format
390 msgid "Connection from %s port %d"
391 msgstr "Verbinding van %s poort %d"
392
393 #: src/net.c:1045
394 #, c-format
395 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%m"
396 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%m"
397
398 #: src/net.c:1051
399 #, c-format
400 msgid "Incoming data socket error: %s"
401 msgstr "Fout op socket voor inkomend verkeer: %s"
402
403 #: src/net.c:1057
404 #, c-format
405 msgid "Receiving packet failed: %m"
406 msgstr "Ontvangst pakket mislukt: %m"
407
408 #: src/net.c:1065
409 #, c-format
410 msgid "Received UDP packet on port %hd from unknown source %x:%hd"
411 msgstr "Ontvangst UDP pakket op poort %hd van onbekende oorsprong %x:%hd"
412
413 #: src/net.c:1088
414 msgid "Purging unreachable nodes"
415 msgstr "Verwijderen onbereikbare nodes"
416
417 #: src/net.c:1098
418 #, c-format
419 msgid "Purging node %s (%s)"
420 msgstr "Verwijdering node %s (%s)"
421
422 #: src/net.c:1152
423 #, c-format
424 msgid "Closing connection with %s (%s)"
425 msgstr "Beëindigen verbinding met %s (%s)"
426
427 #: src/net.c:1223
428 #, c-format
429 msgid "%s (%s) didn't respond to PING"
430 msgstr "%s (%s) antwoordde niet op ping"
431
432 #: src/net.c:1236
433 #, c-format
434 msgid "Timeout from %s (%s) during authentication"
435 msgstr "Timeout van %s (%s) tijdens authenticatie"
436
437 #: src/net.c:1257
438 #, c-format
439 msgid "Accepting a new connection failed: %m"
440 msgstr "Aanname van nieuwe verbinding is mislukt: %m"
441
442 #: src/net.c:1265
443 msgid "Closed attempted connection"
444 msgstr "Aangenomen verbinding verbroken"
445
446 #: src/net.c:1288
447 #, c-format
448 msgid "Invalid name for outgoing connection in %s line %d"
449 msgstr "Ongelige naam voor uitgaande verbinding in %s regel %d"
450
451 #: src/net.c:1384
452 #, c-format
453 msgid "Error while waiting for input: %m"
454 msgstr "Fout tijdens wachten op invoer: %m"
455
456 #: src/net.c:1391
457 msgid "Rereading configuration file and restarting in 5 seconds"
458 msgstr "Herlezen configuratiebestand en herstart in 5 seconden"
459
460 #: src/net.c:1398
461 msgid "Unable to reread configuration file, exiting"
462 msgstr "Kan configuratiebestand niet herlezen, beëindigen"
463
464 #: src/net.c:1430
465 msgid "Regenerating symmetric key"
466 msgstr "Hergenereren symmetrische sleutel"
467
468 #: src/net.c:1440
469 msgid "Flushing event queue"
470 msgstr "Legen taakrij"
471
472 #: src/netutl.c:84
473 #, c-format
474 msgid "Error looking up `%s': %s\n"
475 msgstr "Fout bij het opzoeken van `%s': %s\n"
476
477 #: src/protocol.c:75
478 #, c-format
479 msgid "Output buffer overflow while sending %s to %s (%s)"
480 msgstr "Uitvoer buffer overvol tijdens zenden %s naar %s (%s)"
481
482 #: src/protocol.c:82
483 #, c-format
484 msgid "Sending %s to %s (%s): %s"
485 msgstr "Verzending %s naar %s (%s): %s"
486
487 #: src/protocol.c:84
488 #, c-format
489 msgid "Sending %s to %s (%s)"
490 msgstr "Verzending %s naar %s (%s)"
491
492 #: src/protocol.c:101
493 #, c-format
494 msgid "Unknown request from %s (%s): %s"
495 msgstr "Onbekend verzoek van %s (%s): %s"
496
497 #: src/protocol.c:104
498 #, c-format
499 msgid "Unknown request from %s (%s)"
500 msgstr "Onbekend verzoek van %s (%s)"
501
502 #: src/protocol.c:114
503 #, c-format
504 msgid "Got %s from %s (%s): %s"
505 msgstr "Kreeg %s van %s (%s): %s"
506
507 #: src/protocol.c:117
508 #, c-format
509 msgid "Got %s from %s (%s)"
510 msgstr "Kreeg %s van %s (%s)"
511
512 #: src/protocol.c:124
513 #, c-format
514 msgid "Unauthorized request from %s (%s)"
515 msgstr "Niet toegestaan verzoek van %s (%s)"
516
517 #: src/protocol.c:131
518 #, c-format
519 msgid "Error while processing %s from %s (%s)"
520 msgstr "Fout tijdens afhandelen %s van %s (%s)"
521
522 #: src/protocol.c:138
523 #, c-format
524 msgid "Bogus data received from %s (%s)"
525 msgstr "Onzinnige data ontvangen van %s (%s)"
526
527 #: src/protocol_auth.c:69 src/protocol_auth.c:218 src/protocol_auth.c:311
528 #: src/protocol_auth.c:367 src/protocol_auth.c:475 src/protocol_edge.c:85
529 #: src/protocol_edge.c:215 src/protocol_key.c:78 src/protocol_key.c:116
530 #: src/protocol_key.c:184 src/protocol_misc.c:61 src/protocol_misc.c:91
531 #: src/protocol_misc.c:172 src/protocol_subnet.c:71 src/protocol_subnet.c:160
532 #, c-format
533 msgid "Got bad %s from %s (%s)"
534 msgstr "Kreeg verkeerde %s van %s (%s)"
535
536 #: src/protocol_auth.c:77 src/protocol_edge.c:93 src/protocol_edge.c:99
537 #: src/protocol_edge.c:224 src/protocol_edge.c:230 src/protocol_subnet.c:79
538 #: src/protocol_subnet.c:87 src/protocol_subnet.c:168
539 #: src/protocol_subnet.c:186
540 #, c-format
541 msgid "Got bad %s from %s (%s): %s"
542 msgstr "Kreeg verkeerde %s van %s (%s): %s"
543
544 #: src/protocol_auth.c:87
545 #, c-format
546 msgid "Peer %s is %s instead of %s"
547 msgstr "Ander %s is %s in plaats van %s"
548
549 #: src/protocol_auth.c:98
550 #, c-format
551 msgid "Peer %s (%s) uses incompatible version %d"
552 msgstr "Ander %s (%s) gebruikt incompatibele versie %d"
553
554 #: src/protocol_auth.c:117
555 #, c-format
556 msgid "Peer %s had unknown identity (%s)"
557 msgstr "Ander %s heeft onbekende identiteit (%s)"
558
559 #: src/protocol_auth.c:175
560 #, c-format
561 msgid "Generated random meta key (unencrypted): %s"
562 msgstr "Willekeurige meta sleutel aangemaakt (niet versleuteld): %s"
563
564 #: src/protocol_auth.c:187 src/protocol_auth.c:248
565 #, c-format
566 msgid "Error during encryption of meta key for %s (%s)"
567 msgstr "Fout tijdens versleutelen van meta key voor %s (%s)"
568
569 #: src/protocol_auth.c:228 src/protocol_auth.c:321 src/protocol_auth.c:375
570 #: src/protocol_auth.c:391
571 #, c-format
572 msgid "Possible intruder %s (%s): %s"
573 msgstr "Mogelijke indringer %s (%s): %s"
574
575 #: src/protocol_auth.c:256
576 #, c-format
577 msgid "Received random meta key (unencrypted): %s"
578 msgstr "Ontving willekeurige meta key (niet versleuteld): %s"
579
580 #: src/protocol_auth.c:375
581 msgid "wrong challenge reply length"
582 msgstr "verkeerde lengte antwoord op uitdaging"
583
584 #: src/protocol_auth.c:391
585 msgid "wrong challenge reply"
586 msgstr "verkeerd antwoord op uitdaging"
587
588 #: src/protocol_auth.c:396
589 #, c-format
590 msgid "Expected challenge reply: %s"
591 msgstr "Verwachtte antwoord op uitdaging: %s"
592
593 #: src/protocol_auth.c:501
594 #, c-format
595 msgid "Established a second connection with %s (%s), closing old connection"
596 msgstr "Tweede verbinding met %s (%s) gemaakt, oude verbinding wordt gesloten"
597
598 #: src/protocol_auth.c:534
599 #, c-format
600 msgid "Connection with %s (%s) activated"
601 msgstr "Verbinding met %s (%s) geactiveerd"
602
603 #: src/protocol_edge.c:93 src/protocol_edge.c:99 src/protocol_edge.c:224
604 #: src/protocol_edge.c:230 src/protocol_subnet.c:79 src/protocol_subnet.c:168
605 msgid "invalid name"
606 msgstr "ongelige naam"
607
608 #: src/protocol_edge.c:142
609 #, c-format
610 msgid "Got %s from %s (%s) for ourself which does not match existing entry"
611 msgstr ""
612 "Kreeg %s van %s (%s) voor onszelf welke niet overeenkomt met reeds bekende"
613
614 #: src/protocol_edge.c:149
615 #, c-format
616 msgid "Got %s from %s (%s) which does not match existing entry"
617 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) welke niet overeenkomt met reeds bekende"
618
619 #: src/protocol_edge.c:159
620 #, c-format
621 msgid "Got %s from %s (%s) for ourself which does not exist"
622 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor onszelf welke niet bestaat"
623
624 #: src/protocol_edge.c:241 src/protocol_edge.c:250 src/protocol_edge.c:261
625 #, c-format
626 msgid "Got %s from %s (%s) which does not appear in the edge tree"
627 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) welke niet voorkomt in de edge tree"
628
629 #: src/protocol_edge.c:268 src/protocol_subnet.c:115 src/protocol_subnet.c:211
630 #, c-format
631 msgid "Got %s from %s (%s) for ourself"
632 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor onszelf"
633
634 #: src/protocol_key.c:87
635 #, c-format
636 msgid "Got %s from %s (%s) origin %s which does not exist"
637 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) herkomst %s welke niet bestaat"
638
639 #: src/protocol_key.c:125 src/protocol_key.c:193
640 #, c-format
641 msgid ""
642 "Got %s from %s (%s) origin %s which does not exist in our connection list"
643 msgstr ""
644 "Kreeg %s van %s (%s) herkomst %s welke niet voorkomt in de verbindingslijst"
645
646 #: src/protocol_key.c:134 src/protocol_key.c:202
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "Got %s from %s (%s) destination %s which does not exist in our connection "
650 "list"
651 msgstr ""
652 "Kreeg %s van %s (%s) doel %s welke niet voorkomt in de verbindingslijst"
653
654 #: src/protocol_key.c:234
655 #, c-format
656 msgid "Node %s (%s) uses unknown cipher!"
657 msgstr "Node %s (%s) gebruikt onbekende cipher!"
658
659 #: src/protocol_key.c:239
660 #, c-format
661 msgid "Node %s (%s) uses wrong keylength!"
662 msgstr "Node %s (%s) gebruikt verkeerde lengte sleutel!"
663
664 #: src/protocol_key.c:253
665 #, c-format
666 msgid "Node %s (%s) uses unknown digest!"
667 msgstr "Node %s (%s) gebruikt onbekende digest!"
668
669 #: src/protocol_key.c:259
670 #, c-format
671 msgid "Node %s (%s) uses bogus MAC length!"
672 msgstr "Node %s (%s) gebruikt onzinnige MAC lengte!"
673
674 #: src/protocol_misc.c:68
675 #, c-format
676 msgid "Status message from %s (%s): %s: %s"
677 msgstr "Statusmelding van %s (%s): %s: %s"
678
679 #: src/protocol_misc.c:98
680 #, c-format
681 msgid "Error message from %s (%s): %s: %s"
682 msgstr "Foutmelding van %s (%s): %s: %s"
683
684 #: src/protocol_subnet.c:87 src/protocol_subnet.c:186
685 msgid "invalid subnet string"
686 msgstr "ongeldige subnet string"
687
688 #: src/protocol_subnet.c:177
689 #, c-format
690 msgid "Got %s from %s (%s) for %s which is not in our node tree"
691 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor %s welke niet voorkomt in de node boom"
692
693 #: src/protocol_subnet.c:201
694 #, c-format
695 msgid "Got %s from %s (%s) for %s which does not appear in his subnet tree"
696 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor %s welke niet voorkomt in zijn subnet boom"
697
698 #: src/subnet.c:109
699 #, c-format
700 msgid "subnet_compare() was called with unknown subnet type %d, exitting!"
701 msgstr ""
702 "subnet_compare() werd aangeroepen met onbekend subnet type %d, beëindigen!"
703
704 #: src/subnet.c:327
705 msgid "unknown subnet type"
706 msgstr "onbekend subnet type"
707
708 #: src/subnet.c:411
709 msgid "Subnet list:"
710 msgstr "Subnet lijst:"
711
712 #: src/subnet.c:416
713 #, c-format
714 msgid " %s owner %s"
715 msgstr " %s eigenaar %s"
716
717 #: src/subnet.c:419
718 msgid "End of subnet list."
719 msgstr "Einde van subnet lijst."
720
721 #: src/tincd.c:100
722 #, c-format
723 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
724 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie.\n"
725
726 #: src/tincd.c:103
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "Usage: %s [option]...\n"
730 "\n"
731 msgstr ""
732 "Gebruik: %s [optie]...\n"
733 "\n"
734
735 #: src/tincd.c:104
736 msgid ""
737 "  -c, --config=DIR           Read configuration options from DIR.\n"
738 "  -D, --no-detach            Don't fork and detach.\n"
739 "  -d, --debug[=LEVEL]        Increase debug level or set it to LEVEL.\n"
740 "  -k, --kill[=SIGNAL]        Attempt to kill a running tincd and exit.\n"
741 "  -n, --net=NETNAME          Connect to net NETNAME.\n"
742 msgstr ""
743 "  -c, --config=MAP           Lees configuratie uit MAP.\n"
744 "  -D, --no-detach            Start geen nieuw proces.\n"
745 "  -d, --debug[=NIVEAU]       Verhoog debugniveau of stel het in op NIVEAU.\n"
746 "  -k, --kill[=SIGNAAL]       Poging tot zenden signaal naar lopende tincd en "
747 "beëindig.\n"
748 "  -n, --net=NETNAAM          Verbind met net NETNAAM.\n"
749
750 #: src/tincd.c:109
751 msgid ""
752 "  -K, --generate-keys[=BITS] Generate public/private RSA keypair.\n"
753 "      --help                 Display this help and exit.\n"
754 "      --version              Output version information and exit.\n"
755 "\n"
756 msgstr ""
757 "  -K, --generate-keys[=BITS] Genereer publiek/privé RSA sleutelpaar.\n"
758 "      --help                 Geef deze hulp en beëindig.\n"
759 "      --version              Geef versie informatie en beëindig.\n"
760 "\n"
761
762 #: src/tincd.c:112
763 msgid "Report bugs to tinc@nl.linux.org.\n"
764 msgstr ""
765 "Meld fouten in het programma aan tinc@nl.linux.org;\n"
766 "Meld fouten in de vertaling aan vertaling@nl.linux.org.\n"
767
768 #: src/tincd.c:155
769 #, c-format
770 msgid ""
771 "Invalid argument `%s'; BITS must be a number equal to or greater than 512.\n"
772 msgstr ""
773 "Ongeldig argument `%s'; BITS moet een nummer zijn gelijk aan of groter dan "
774 "512.\n"
775
776 #: src/tincd.c:216
777 #, c-format
778 msgid "Generating %d bits keys:\n"
779 msgstr "Bezig met genereren van een %d bits sleutel:\n"
780
781 #: src/tincd.c:221
782 msgid "Error during key generation!\n"
783 msgstr "Fout tijdens genereren sleutel!\n"
784
785 #: src/tincd.c:225
786 msgid "Done.\n"
787 msgstr "Klaar.\n"
788
789 #: src/tincd.c:234
790 msgid "public RSA key"
791 msgstr "openbare RSA sleutel"
792
793 #: src/tincd.c:238 src/tincd.c:249
794 msgid ""
795 "Appending key to existing contents.\n"
796 "Make sure only one key is stored in the file.\n"
797 msgstr ""
798 "Sleutel wordt toegevoegd aan bestaande inhoud.\n"
799 "Let er op dat er slechts één sleutel in het bestand is.\n"
800
801 #: src/tincd.c:245
802 msgid "private RSA key"
803 msgstr "geheime RSA sleutel"
804
805 #: src/tincd.c:270
806 msgid "Both netname and configuration directory given, using the latter..."
807 msgstr ""
808 "Zowel netnaam als configuratiemap zijn gegeven, laatste wordt gebruikt..."
809
810 #: src/tincd.c:299
811 #, c-format
812 msgid "%s version %s (built %s %s, protocol %d)\n"
813 msgstr "%s versie %s (gemaakt %s %s, protocol %d)\n"
814
815 #: src/tincd.c:300
816 msgid ""
817 "Copyright (C) 1998-2002 Ivo Timmermans, Guus Sliepen and others.\n"
818 "See the AUTHORS file for a complete list.\n"
819 "\n"
820 "tinc comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software,\n"
821 "and you are welcome to redistribute it under certain conditions;\n"
822 "see the file COPYING for details.\n"
823 msgstr ""
824 "Copyright (C) 1998-2002 Ivo Timmermans, Guus Sliepen en anderen.\n"
825 "Zie het bestand AUTHORS voor een volledige lijst.\n"
826 "\n"
827 "tinc wordt gedistribueerd ZONDER ENIGE GARANTIE.  Dit is vrije "
828 "programmatuur,\n"
829 "en je bent welkom om het te distribueren onder bepaalde voorwaarden;\n"
830 "zie het bestand COPYING voor details.\n"
831
832 #: src/tincd.c:314
833 msgid "You must be root to run this program.\n"
834 msgstr "Je moet systeembeheerder zijn om dit programma te kunnen draaien.\n"
835
836 #: src/tincd.c:363
837 msgid "Unrecoverable error"
838 msgstr "Onherstelbare fout"
839
840 #: src/tincd.c:368
841 #, c-format
842 msgid "Restarting in %d seconds!"
843 msgstr "Herstart in %d seconden!"
844
845 #: src/process.c:358 src/tincd.c:373
846 msgid "Not restarting."
847 msgstr "Geen herstart."
848
849 #: src/process.c:68
850 #, c-format
851 msgid "Memory exhausted (couldn't allocate %d bytes), exiting."
852 msgstr "Geheugen uitgeput (kon geen %d bytes reserveren), beëindigen."
853
854 #: src/process.c:98
855 msgid "Terminating"
856 msgstr "Beëindigen"
857
858 #: src/process.c:114
859 #, c-format
860 msgid "A tincd is already running for net `%s' with pid %d.\n"
861 msgstr "Een tincd draait al voor net `%s' met pid %d.\n"
862
863 #: src/process.c:117
864 #, c-format
865 msgid "A tincd is already running with pid %d.\n"
866 msgstr "Een tincd draait al met pid %d.\n"
867
868 #: src/process.c:138
869 #, c-format
870 msgid "No other tincd is running for net `%s'.\n"
871 msgstr "Geen andere tincd draait voor net `%s'.\n"
872
873 #: src/process.c:140
874 msgid "No other tincd is running.\n"
875 msgstr "Geen andere tincd draait.\n"
876
877 #: src/process.c:147
878 msgid "Removing stale lock file.\n"
879 msgstr "Verwijdering oud vergrendelingsbestand.\n"
880
881 #: src/process.c:174
882 #, c-format
883 msgid "Couldn't detach from terminal: %s"
884 msgstr "Kon niet ontkoppelen van terminal: %s"
885
886 #: src/process.c:187
887 #, c-format
888 msgid "tincd %s (%s %s) starting, debug level %d"
889 msgstr "tincd %s (%s %s) start, debug niveau %d"
890
891 #: src/process.c:190
892 #, c-format
893 msgid "tincd %s starting"
894 msgstr "tincd %s wordt gestart"
895
896 #: src/process.c:266
897 #, c-format
898 msgid "Executing script %s"
899 msgstr "Uitvoeren script %s"
900
901 #: src/process.c:274
902 #, c-format
903 msgid "Process %d (%s) exited with non-zero status %d"
904 msgstr "Proces %d (%s) beëindigde met status %d"
905
906 #: src/process.c:282
907 #, c-format
908 msgid "Process %d (%s) was killed by signal %d (%s)"
909 msgstr "Proces %d (%s) was gestopt door signaal %d (%s)"
910
911 #: src/process.c:288
912 #, c-format
913 msgid "Process %d (%s) terminated abnormally"
914 msgstr "Proces %d (%s) abnormaal beëindigd"
915
916 #: src/process.c:313
917 msgid "Got TERM signal"
918 msgstr "Kreeg TERM signaal"
919
920 #: src/process.c:322
921 msgid "Got QUIT signal"
922 msgstr "Kreeg QUIT signaal"
923
924 #: src/process.c:329
925 msgid "Got another SEGV signal: not restarting"
926 msgstr "Kreeg nog een SEGV signaal: geen herstart"
927
928 #: src/process.c:338
929 msgid "Got SEGV signal"
930 msgstr "Kreeg SEGV signaal"
931
932 #: src/process.c:343
933 msgid "Trying to re-execute in 5 seconds..."
934 msgstr "Poging tot herstarten over 5 seconden..."
935
936 #: src/process.c:367
937 msgid "Got HUP signal"
938 msgstr "Kreeg HUP signaal"
939
940 #: src/process.c:376
941 #, c-format
942 msgid "Reverting to old debug level (%d)"
943 msgstr "Herstellen van oud debug niveau (%d)"
944
945 #: src/process.c:383
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "Temporarily setting debug level to 5.  Kill me with SIGINT again to go back "
949 "to level %d."
950 msgstr ""
951 "Tijdelijk instellen debug niveau op 5. Zend nog een SIGINT signaal om niveau "
952 "%d te herstellen."
953
954 #: src/process.c:394
955 msgid "Got ALRM signal"
956 msgstr "Kreeg ALRM signaal"
957
958 #: src/process.c:423
959 #, c-format
960 msgid "Got unexpected signal %d (%s)"
961 msgstr "Kreeg onverwacht signaal %d (%s)"
962
963 #: src/process.c:432
964 #, c-format
965 msgid "Ignored signal %d (%s)"
966 msgstr "Signaal %d (%s) genegeerd"
967
968 #: src/process.c:487
969 #, c-format
970 msgid "Installing signal handler for signal %d (%s) failed: %s\n"
971 msgstr "Installeren van signaal afhandelaar voor signaal %d (%s) faalde: %s\n"
972
973 #: src/route.c:69
974 #, c-format
975 msgid "Learned new MAC address %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx"
976 msgstr "Nieuw MAC adres %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx geleerd"
977
978 #: src/route.c:124
979 #, c-format
980 msgid "Cannot route packet: unknown destination address %d.%d.%d.%d"
981 msgstr "Kan pakket niet routeren: onbekend doeladres %d.%d.%d.%d"
982
983 #: src/route.c:144
984 #, c-format
985 msgid ""
986 "Cannot route packet: unknown IPv6 destination address %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%"
987 "hx:%hx:%hx"
988 msgstr ""
989 "Kan pakket niet routeren: onbekend IPv6 doeladres %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%"
990 "hx:%hx"
991
992 #: src/route.c:189
993 msgid "Cannot route packet: received unknown type ARP request"
994 msgstr "Kan pakket niet routeren: ontvangst van onbekend type ARP verzoek"
995
996 #: src/route.c:203
997 #, c-format
998 msgid "Cannot route packet: ARP request for unknown address %d.%d.%d.%d"
999 msgstr "Kan pakket niet routeren: ARP verzoek voor onbekend adres %d.%d.%d.%d"
1000
1001 #: src/route.c:255
1002 #, c-format
1003 msgid "Cannot route packet: unknown type %hx"
1004 msgstr "Kan pakket niet routeren: onbekend type %hx"
1005
1006 #: src/node.c:161
1007 msgid "Nodes:"
1008 msgstr "Nodes:"
1009
1010 #: src/node.c:166
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 " %s at %s port %hd cipher %d digest %d maclength %d options %ld status %04x "
1014 "nexthop %s via %s"
1015 msgstr ""
1016 " %s op %s poort %hd cipher %d digest %d maclengte %d opties %ld status %04x "
1017 "nexthop %s via %s"
1018
1019 #: src/node.c:171
1020 msgid "End of nodes."
1021 msgstr "Einde van nodes."
1022
1023 #: src/edge.c:194
1024 msgid "Edges:"
1025 msgstr "Edges:"
1026
1027 #: src/edge.c:201
1028 #, c-format
1029 msgid " %s at %s port %hd - %s at %s port %hd options %ld weight %d"
1030 msgstr " %s op %s poort %hd - %s op %s poort %hd opties %ld gewicht %d"
1031
1032 #: src/edge.c:209
1033 msgid "End of edges."
1034 msgstr "Einde van edges."
1035
1036 #: src/graph.c:224
1037 #, c-format
1038 msgid "Node %s (%s) became reachable"
1039 msgstr "Node %s (%s) werd bereikbaar"
1040
1041 #: src/graph.c:233
1042 #, c-format
1043 msgid "Node %s (%s) became unreachable"
1044 msgstr "Node %s (%s) is niet meer bereikbaar"
1045
1046 #: src/freebsd/device.c:69 src/linux/device.c:84 src/openbsd/device.c:73
1047 #: src/solaris/device.c:74
1048 #, c-format
1049 msgid "Could not open %s: %m"
1050 msgstr "Kon `%s' niet openen: %m"
1051
1052 #: src/linux/device.c:109 src/linux/device.c:119
1053 msgid "Linux tun/tap device"
1054 msgstr "Linux tun/tap apparaat"
1055
1056 #: src/linux/device.c:117
1057 #, c-format
1058 msgid "Old ioctl() request was needed for %s"
1059 msgstr "Oud ioctl() verzoek was nodig voor %s"
1060
1061 #: src/linux/device.c:126
1062 msgid "Linux ethertap device"
1063 msgstr "Linux ethertap apparaat"
1064
1065 #: src/freebsd/device.c:86 src/linux/device.c:130 src/openbsd/device.c:89
1066 #: src/solaris/device.c:128
1067 #, c-format
1068 msgid "%s is a %s"
1069 msgstr "%s is een %s"
1070
1071 #: src/freebsd/device.c:107 src/linux/device.c:153 src/linux/device.c:163
1072 #: src/openbsd/device.c:110 src/solaris/device.c:145
1073 #, c-format
1074 msgid "Error while reading from %s %s: %m"
1075 msgstr "Fout tijdens lezen van %s %s: %m"
1076
1077 #: src/freebsd/device.c:116 src/linux/device.c:174 src/openbsd/device.c:125
1078 #: src/solaris/device.c:160
1079 #, c-format
1080 msgid "Read packet of %d bytes from %s"
1081 msgstr "Pakket van %d bytes gelezen van %s"
1082
1083 #: src/freebsd/device.c:127 src/linux/device.c:185 src/openbsd/device.c:138
1084 #: src/solaris/device.c:171
1085 #, c-format
1086 msgid "Writing packet of %d bytes to %s"
1087 msgstr "Pakket van %d bytes geschreven naar %s"
1088
1089 #: src/linux/device.c:192 src/linux/device.c:201 src/openbsd/device.c:148
1090 #: src/solaris/device.c:176
1091 #, c-format
1092 msgid "Can't write to %s %s: %m"
1093 msgstr "Kan niet schrijven naar %s %s: %m"
1094
1095 #: src/freebsd/device.c:143 src/linux/device.c:214 src/openbsd/device.c:159
1096 #: src/solaris/device.c:188
1097 #, c-format
1098 msgid "Statistics for %s %s:"
1099 msgstr "Statistieken voor %s %s:"
1100
1101 #: src/freebsd/device.c:144 src/linux/device.c:215 src/openbsd/device.c:160
1102 #: src/solaris/device.c:189
1103 #, c-format
1104 msgid " total bytes in:  %10d"
1105 msgstr " totaal aantal bytes in:  %10d"
1106
1107 #: src/freebsd/device.c:145 src/linux/device.c:216 src/openbsd/device.c:161
1108 #: src/solaris/device.c:190
1109 #, c-format
1110 msgid " total bytes out: %10d"
1111 msgstr " totaal aantal bytes uit: %10d"
1112
1113 #: src/freebsd/device.c:84
1114 msgid "FreeBSD tap device"
1115 msgstr "FreeBSD tap apparaat"
1116
1117 #: src/freebsd/device.c:132
1118 #, c-format
1119 msgid "Error while writing to %s %s: %m"
1120 msgstr "Fout tijdens schrijven naar %s %s: %m"
1121
1122 #: src/openbsd/device.c:87
1123 msgid "OpenBSD tun device"
1124 msgstr "OpenBSD tun apparaat"
1125
1126 #: src/solaris/device.c:85
1127 #, c-format
1128 msgid "Could not open /dev/ip: %m"
1129 msgstr "Kon /dev/ip niet openen: %m"
1130
1131 #: src/solaris/device.c:91
1132 #, c-format
1133 msgid "Can't assign new interface: %m"
1134 msgstr "Kan geen nieuwe interface toekennen: %m"
1135
1136 #: src/solaris/device.c:96
1137 #, c-format
1138 msgid "Could not open %s twice: %m"
1139 msgstr "Kon `%s' niet twee keer openen: %m"
1140
1141 #: src/solaris/device.c:101
1142 #, c-format
1143 msgid "Can't push IP module: %m"
1144 msgstr "Kan IP module niet invoegen: %m"
1145
1146 #: src/solaris/device.c:107
1147 #, c-format
1148 msgid "Can't set PPA %d: %m"
1149 msgstr "Kon PPA %d niet instellen: %m"
1150
1151 #: src/solaris/device.c:112
1152 #, c-format
1153 msgid "Can't link TUN device to IP: %m"
1154 msgstr "Kan TUN apparaat niet koppelen aan IP: %m"
1155
1156 #: src/solaris/device.c:116
1157 msgid "Solaris tun device"
1158 msgstr "Solaris tun apparaat"
1159
1160 #~ msgid "No digest, MAC length ignored"
1161 #~ msgstr "Geen digest, MAC lengte genegeerd"
1162
1163 #~ msgid "Failed to setup all outgoing connections, will retry in %d seconds"
1164 #~ msgstr ""
1165 #~ "Poging tot maken van alle uitgaande verbinding faalde, nieuwe poging over "
1166 #~ "%d seconden"