7ede015f825254365b8183047d536a9e2c757013
[tinc] / po / nl.po
1 # Dutch messages for tinc
2 # Copyright (C) 1999-2001 Ivo Timmermans, Guus Sliepen.
3 # Ivo Timmermans <itimmermans@bigfoot.com>, 1999-2001.
4 # Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>, 2000,2001.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tinc 1.0-cvs\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-10-08 17:37+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-10-08 17:37+0200\n"
10 "Last-Translator: Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>\n"
11 "Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/conf.c:240
17 #, c-format
18 msgid "Cannot open config file %s: %m"
19 msgstr "Kan configuratie bestand %s niet openen: %m"
20
21 #: src/conf.c:281
22 #, c-format
23 msgid "Invalid variable name `%s' on line %d while reading config file %s"
24 msgstr ""
25 "Ongeldige variabelenaam `%s' op regel %d tijdens lezen configuratie bestand %"
26 "s"
27
28 #: src/conf.c:288
29 #, c-format
30 msgid "No value for variable `%s' on line %d while reading config file %s"
31 msgstr ""
32 "Geen waarde voor variabele `%s' op regel %d tijdens het lezen van "
33 "configuratie bestand %s"
34
35 #: src/conf.c:296
36 #, c-format
37 msgid "Invalid value for variable `%s' on line %d while reading config file %s"
38 msgstr ""
39 "Ongeldige waarde voor variabele `%s' op regel %d tijdens lezen van "
40 "configuratie bestand %s"
41
42 #: src/conf.c:325
43 #, c-format
44 msgid "Failed to read `%s': %m"
45 msgstr "Lezen van `%s' mislukte: %m"
46
47 #: src/conf.c:386
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not an absolute path"
50 msgstr "`%s' is geen absoluut pad"
51
52 #: src/conf.c:402 src/conf.c:435
53 #, c-format
54 msgid "Couldn't stat `%s': %m"
55 msgstr "Kon `%s' niet statten: %m"
56
57 #: src/conf.c:409 src/conf.c:445
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is owned by UID %d instead of %d"
60 msgstr "`%s' is eigendom van UID %d in plaats van %d"
61
62 #: src/conf.c:416 src/conf.c:452
63 #, c-format
64 msgid "Warning: `%s' is a symlink"
65 msgstr "Waarschuwing: `%s' is een symbolische link"
66
67 #: src/conf.c:421 src/conf.c:457
68 #, c-format
69 msgid "Unable to read symbolic link `%s': %m"
70 msgstr "Kan symbolische link `%s' niet lezen: %m"
71
72 #. Accessible by others
73 #: src/conf.c:468
74 #, c-format
75 msgid "`%s' has unsecure permissions"
76 msgstr "`%s' heeft onveilige permissies"
77
78 #. Ask for a file and/or directory name.
79 #: src/conf.c:493
80 #, c-format
81 msgid "Please enter a file to save %s to [%s]: "
82 msgstr "Geef een bestand om de %s naar de schrijven [%s]: "
83
84 #: src/conf.c:499
85 #, c-format
86 msgid "Error while reading stdin: %s\n"
87 msgstr "Fout tijdens lezen van standaardinvoer: %s\n"
88
89 #: src/conf.c:525
90 #, c-format
91 msgid "Error opening file `%s': %s\n"
92 msgstr "Fout bij het openen van het bestand `%s': %s\n"
93
94 #: src/conf.c:535
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "The file `%s' (or any of the leading directories) has unsafe permissions.\n"
98 "I will not create or overwrite this file.\n"
99 msgstr ""
100 "Het bestand `%s' (of een van de voorgaande mappen) heeft onvoldoende "
101 "bescherming.\n"
102 "Ik maak of overschrijf dit bestand niet.\n"
103
104 #: src/connection.c:236
105 msgid "Connection list:"
106 msgstr "Verbindingslijst:"
107
108 #: src/connection.c:241
109 #, c-format
110 msgid " %s at %s port %hd options %ld sockets %d, %d status %04x"
111 msgstr " %s op %s poort %hd opties %d sockets %d, %d status %04x"
112
113 #: src/connection.c:246
114 msgid "Known hosts:"
115 msgstr "Bekende hosts:"
116
117 #: src/connection.c:251
118 #, c-format
119 msgid ""
120 " %s at %s port %hd options %ld sockets %d, %d status %04x nexthop %s prevhop "
121 "%s via %s"
122 msgstr ""
123 " %s op %s poort %hd opties %d sockets %d, %d status %04x nexthop %s prevhop %"
124 "s via %s"
125
126 #: src/connection.c:256
127 msgid "End of connection list."
128 msgstr "Einde van verbindingslijst."
129
130 #: src/meta.c:49
131 #, c-format
132 msgid "Sending %d bytes of metadata to %s (%s)"
133 msgstr "Verzenden van %d bytes metadata naar %s (%s)"
134
135 #: src/meta.c:63
136 #, c-format
137 msgid "Sending meta data to %s (%s) failed: %m"
138 msgstr "Fout tijdens verzenden metadata naar %s (%s): %m"
139
140 #: src/meta.c:94
141 #, c-format
142 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%m %s (%s)"
143 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%m %s (%s)"
144
145 #: src/meta.c:100
146 #, c-format
147 msgid "Metadata socket error for %s (%s): %s"
148 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s): %s"
149
150 #: src/meta.c:121
151 #, c-format
152 msgid "Connection closed by %s (%s)"
153 msgstr "Verbinding beëindigd door %s (%s)"
154
155 #: src/meta.c:128
156 #, c-format
157 msgid "Metadata socket read error for %s (%s): %m"
158 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s) tijdens lezen: %m"
159
160 #: src/meta.c:202
161 #, c-format
162 msgid "Metadata read buffer overflow for %s (%s)"
163 msgstr "Metadata leesbuffer overloop voor %s (%s)"
164
165 #: src/net.c:116
166 #, c-format
167 msgid "No valid key known yet for %s (%s), queueing packet"
168 msgstr ""
169 "Nog geen geldige sleutel bekend voor %s (%s), pakket wordt in wachtrij gezet"
170
171 #: src/net.c:149
172 #, c-format
173 msgid "Error sending packet to %s (%s): %m"
174 msgstr "Fout tijdens verzenden pakket naar %s (%s): %m"
175
176 #: src/net.c:160
177 #, c-format
178 msgid "Received packet of %d bytes from %s (%s)"
179 msgstr "Ontvangst pakket van %d bytes van %s (%s)"
180
181 #: src/net.c:201
182 #, c-format
183 msgid "Writing packet of %d bytes to tap device"
184 msgstr "Verzending pakket van %d bytes naar tap-apparaat"
185
186 #: src/net.c:206 src/net.c:213
187 #, c-format
188 msgid "Can't write to tun/tap device: %m"
189 msgstr "Kan niet naar tun/tap apparaat schrijven: %m"
190
191 #: src/net.c:220
192 #, c-format
193 msgid "Can't write to ethertap device: %m"
194 msgstr "Kan niet naar ethertap apparaat schrijven: %m"
195
196 #: src/net.c:236
197 #, c-format
198 msgid "Sending packet of %d bytes to %s (%s)"
199 msgstr "Verzending pakket van %d bytes naar %s (%s)"
200
201 #: src/net.c:243
202 msgid "Packet is looping back to us!"
203 msgstr "Pakket komt terug naar ons!"
204
205 #: src/net.c:252
206 #, c-format
207 msgid "%s (%s) is not active, dropping packet"
208 msgstr "%s (%s) is niet actief, pakket wordt genegeerd"
209
210 #: src/net.c:264
211 #, c-format
212 msgid "Sending packet to %s via %s (%s)"
213 msgstr "Verzending pakket naar %s via %s (%s)"
214
215 #: src/net.c:284
216 #, c-format
217 msgid "Broadcasting packet of %d bytes from %s (%s)"
218 msgstr "Verspreiding pakket van %d bytes van %s (%s)"
219
220 #: src/net.c:301
221 #, c-format
222 msgid "Flushing queue for %s (%s)"
223 msgstr "Legen van wachtrij voor %s (%s)"
224
225 #: src/net.c:353
226 #, c-format
227 msgid "Could not open %s: %m"
228 msgstr "Kon %s niet openen: %m"
229
230 #: src/net.c:380 src/net.c:386
231 #, c-format
232 msgid "%s is a Linux tun/tap device"
233 msgstr "%s is een Linux tun/tap apparaat"
234
235 #: src/net.c:387
236 msgid "Old ioctl() request used"
237 msgstr "Oud ioctl() verzoek gebruikt"
238
239 #: src/net.c:393
240 #, c-format
241 msgid "%s is a Linux ethertap device"
242 msgstr "%s is een Linux ethertap apparaat"
243
244 #: src/net.c:398
245 #, c-format
246 msgid "%s is a FreeBSD tap device"
247 msgstr "%s is een FreeBSD tap apparaat"
248
249 #: src/net.c:409
250 #, c-format
251 msgid "Could not open /dev/ip: %m"
252 msgstr "Kon /dev/ip niet openen: %m"
253
254 #: src/net.c:415
255 #, c-format
256 msgid "Can't assign new interface: %m"
257 msgstr "Kan nieuwe interface niet toekennen: %m"
258
259 #: src/net.c:420
260 #, c-format
261 msgid "Could not open %s twice: %m"
262 msgstr "Kon %s niet tweemaal openen: %m"
263
264 #: src/net.c:425
265 #, c-format
266 msgid "Can't push IP module: %m"
267 msgstr "Kan IP module niet toevoegen: %m"
268
269 #: src/net.c:431
270 #, c-format
271 msgid "Can't set PPA %d: %m"
272 msgstr "Kan PPA %d niet instellen: %m"
273
274 #: src/net.c:436
275 #, c-format
276 msgid "Can't link TUN device to IP: %m"
277 msgstr "Kan TUN device niet aan IP verbinden: %m"
278
279 #: src/net.c:440
280 #, c-format
281 msgid "%s is a Solaris tun device"
282 msgstr "%s is een Solaris tun apparaat"
283
284 #: src/net.c:460
285 #, c-format
286 msgid "Creating metasocket failed: %m"
287 msgstr "Aanmaak van metasocket mislukt: %m"
288
289 #: src/net.c:468 src/net.c:514 src/net.c:545 src/net.c:600 src/net.c:1102
290 #: src/process.c:241 src/process.c:277
291 #, c-format
292 msgid "System call `%s' failed: %m"
293 msgstr "Systeemaanroep `%s' mislukte: %m"
294
295 #: src/net.c:489
296 #, c-format
297 msgid "Unable to bind listen socket to interface %s: %m"
298 msgstr "Kon luistersocket niet binden aan interface %s: %m"
299
300 #: src/net.c:507
301 #, c-format
302 msgid "Can't bind to port %hd/tcp: %m"
303 msgstr "Kan niet aan poort %hd/tcp binden: %m"
304
305 #: src/net.c:535
306 #, c-format
307 msgid "Creating socket failed: %m"
308 msgstr "Aanmaak socket mislukte: %m"
309
310 #: src/net.c:558
311 #, c-format
312 msgid "Can't bind to port %hd/udp: %m"
313 msgstr "Kan niet aan poort %hd/udp binden: %m"
314
315 #: src/net.c:576
316 #, c-format
317 msgid "Trying to connect to %s"
318 msgstr "Poging tot verbinding met %s"
319
320 #: src/net.c:586
321 #, c-format
322 msgid "Creating socket for %s port %d failed: %m"
323 msgstr "Aanmaken socket voor %s poort %d mislukt: %m"
324
325 #: src/net.c:623
326 #, c-format
327 msgid "%s port %hd: %m"
328 msgstr "%s poort %hd: %m"
329
330 #: src/net.c:631
331 #, c-format
332 msgid "fcntl for %s port %d: %m"
333 msgstr "fcntl voor %s poort %d: %m"
334
335 #: src/net.c:637
336 #, c-format
337 msgid "Connected to %s port %hd"
338 msgstr "Verbonden met %s poort %hd"
339
340 #: src/net.c:656
341 msgid "Invalid name for outgoing connection"
342 msgstr "Ongelige naam voor uitgaande verbinding"
343
344 #: src/net.c:667
345 #, c-format
346 msgid "We are already connected to %s."
347 msgstr "We zijn al verbonden met %s."
348
349 #: src/net.c:679
350 #, c-format
351 msgid "Error reading host configuration file for %s"
352 msgstr "Fout tijdens lezen host configuratie bestand voor %s"
353
354 #: src/net.c:686
355 #, c-format
356 msgid "No address specified for %s"
357 msgstr "Geen adres gespecificeerd voor %s"
358
359 #: src/net.c:693
360 #, c-format
361 msgid "Error looking up `%s': %m"
362 msgstr "Fout bij het opzoeken van `%s': %m"
363
364 #: src/net.c:703
365 #, c-format
366 msgid "Could not set up a meta connection to %s"
367 msgstr "Kon geen metaverbinding aangaan met %s"
368
369 #: src/net.c:748
370 #, c-format
371 msgid "Error reading RSA public key file `%s': %m"
372 msgstr "Fout tijdens lezen RSA publieke sleutel bestand `%s': %m"
373
374 #: src/net.c:756
375 #, c-format
376 msgid "Reading RSA public key file `%s' failed: %m"
377 msgstr "Lezen RSA publieke sleutel bestand `%s' mislukt: %m"
378
379 #. Nothing worked.
380 #: src/net.c:782
381 #, c-format
382 msgid "No public key for %s specified!"
383 msgstr "Geen publieke sleutel bekend voor %s gespecificeerd!"
384
385 #: src/net.c:805
386 #, c-format
387 msgid "Error reading RSA private key file `%s': %m"
388 msgstr "Fout tijdens lezen RSA privé sleutel bestand `%s': %m"
389
390 #: src/net.c:813
391 #, c-format
392 msgid "Reading RSA private key file `%s' failed: %m"
393 msgstr "Fout tijdens lezen RSA privé sleutel bestand `%s': %m"
394
395 #
396 #: src/net.c:820
397 msgid "No private key for tinc daemon specified!"
398 msgstr "Geen privé sleutel voor tinc daemon gespecificeerd!"
399
400 #: src/net.c:838
401 msgid "MYSELF"
402 msgstr "MIJZELF"
403
404 #: src/net.c:844
405 msgid "Name for tinc daemon required!"
406 msgstr "Naam voor tinc daemon verplicht!"
407
408 #: src/net.c:852
409 msgid "Invalid name for myself!"
410 msgstr "Ongelige naam voor mijzelf!"
411
412 #: src/net.c:861
413 msgid "Cannot open host configuration file for myself!"
414 msgstr "Kan host configuratie bestand voor mijzelf niet openen!"
415
416 #: src/net.c:894
417 msgid "Network address and subnet mask do not match!"
418 msgstr "Netwerk adres en subnet masker komen niet overeen!"
419
420 #: src/net.c:933
421 msgid "Invalid routing mode!"
422 msgstr "Ongelige routing modus!"
423
424 #: src/net.c:945
425 msgid "Unable to set up a listening TCP socket!"
426 msgstr "Kon geen TCP luistersocket aanmaken!"
427
428 #: src/net.c:951
429 msgid "Unable to set up a listening UDP socket!"
430 msgstr "Kon geen UDP luistersocket aanmaken!"
431
432 #: src/net.c:979
433 #, c-format
434 msgid "Ready: listening on port %hd"
435 msgstr "Gereed: luisterend op poort %hd"
436
437 #: src/net.c:1012
438 #, c-format
439 msgid "Failed to setup all outgoing connections, will retry in %d seconds"
440 msgstr ""
441 "Poging tot maken van alle uitgaande verbinding faalde, nieuwe poging over %d "
442 "seconden"
443
444 #: src/net.c:1108
445 msgid "UNKNOWN"
446 msgstr "ONBEKEND"
447
448 #: src/net.c:1119
449 #, c-format
450 msgid "Connection from %s port %d"
451 msgstr "Verbinding van %s poort %d"
452
453 #: src/net.c:1165
454 #, c-format
455 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%m"
456 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%m"
457
458 #: src/net.c:1171
459 #, c-format
460 msgid "Incoming data socket error: %s"
461 msgstr "Fout op socket voor inkomend verkeer: %s"
462
463 #: src/net.c:1177
464 #, c-format
465 msgid "Receiving packet failed: %m"
466 msgstr "Ontvangst pakket mislukt: %m"
467
468 #: src/net.c:1185
469 #, c-format
470 msgid "Received UDP packets on port %hd from unknown source %x:%hd"
471 msgstr "Ontvangst UDP pakket op poort %hd van onbekende oorsprong %x:%hd"
472
473 #: src/net.c:1224
474 #, c-format
475 msgid "Closing connection with %s (%s)"
476 msgstr "Beëindigen verbinding met %s (%s)"
477
478 #: src/net.c:1268
479 #, c-format
480 msgid "Trying to re-establish outgoing connection in %d seconds"
481 msgstr "Poging tot herstellen van uitgaande verbinding over %d seconden"
482
483 #: src/net.c:1303
484 #, c-format
485 msgid "%s (%s) didn't respond to PING"
486 msgstr "%s (%s) antwoordde niet op ping"
487
488 #: src/net.c:1316
489 #, c-format
490 msgid "Timeout from %s (%s) during authentication"
491 msgstr "Timeout van %s (%s) tijdens authenticatie"
492
493 #: src/net.c:1337
494 #, c-format
495 msgid "Accepting a new connection failed: %m"
496 msgstr "Aanname van nieuwe verbinding is mislukt: %m"
497
498 #: src/net.c:1345
499 msgid "Closed attempted connection"
500 msgstr "Aangenomen verbinding verbroken"
501
502 #: src/net.c:1400
503 #, c-format
504 msgid "Error while reading from tun device: %m"
505 msgstr "Fout tijdens lezen van tun apparaat: %m"
506
507 #: src/net.c:1413
508 #, c-format
509 msgid "Error while reading from tun/tap device: %m"
510 msgstr "Fout tijdens lezen van tun/tap apparaat: %m"
511
512 #: src/net.c:1422
513 #, c-format
514 msgid "Error while reading from ethertap device: %m"
515 msgstr "Fout tijdens lezen van ethertap apparaat: %m"
516
517 #: src/net.c:1434
518 msgid "Received short packet from tap device"
519 msgstr "Kort pakket ontvangen van tap apparaat"
520
521 #: src/net.c:1440
522 #, c-format
523 msgid "Read packet of length %d from tap device"
524 msgstr "Pakket gelezen van lengte %d van tap apparaat"
525
526 #: src/net.c:1472
527 #, c-format
528 msgid "Error while waiting for input: %m"
529 msgstr "Fout tijdens wachten op invoer: %m"
530
531 #: src/net.c:1479
532 msgid "Rereading configuration file and restarting in 5 seconds"
533 msgstr "Herlezen configuratiebestand en herstart in 5 seconden"
534
535 #: src/net.c:1486
536 msgid "Unable to reread configuration file, exiting"
537 msgstr "Kan configuratiebestand niet herlezen, beëindigen"
538
539 #: src/net.c:1512
540 msgid "Regenerating symmetric key"
541 msgstr "Hergenereren symmetrische sleutel"
542
543 #: src/netutl.c:95
544 #, c-format
545 msgid "Error looking up `%s': %s\n"
546 msgstr "Fout bij het opzoeken van `%s': %s\n"
547
548 #: src/protocol.c:94
549 #, c-format
550 msgid "Output buffer overflow while sending %s to %s (%s)"
551 msgstr "Uitvoer buffer overvol tijdens zenden %s naar %s (%s)"
552
553 #: src/protocol.c:101
554 #, c-format
555 msgid "Sending %s to %s (%s): %s"
556 msgstr "Verzending %s naar %s (%s): %s"
557
558 #: src/protocol.c:103
559 #, c-format
560 msgid "Sending %s to %s (%s)"
561 msgstr "Verzending %s naar %s (%s)"
562
563 #: src/protocol.c:120
564 #, c-format
565 msgid "Unknown request from %s (%s): %s"
566 msgstr "Onbekend verzoek van %s (%s): %s"
567
568 #: src/protocol.c:123
569 #, c-format
570 msgid "Unknown request from %s (%s)"
571 msgstr "Onbekend verzoek van %s (%s)"
572
573 #: src/protocol.c:133
574 #, c-format
575 msgid "Got %s from %s (%s): %s"
576 msgstr "Kreeg %s van %s (%s): %s"
577
578 #: src/protocol.c:136
579 #, c-format
580 msgid "Got %s from %s (%s)"
581 msgstr "Kreeg %s van %s (%s)"
582
583 #: src/protocol.c:143
584 #, c-format
585 msgid "Unauthorized request from %s (%s)"
586 msgstr "Niet toegestaan verzoek van %s (%s)"
587
588 #: src/protocol.c:150
589 #, c-format
590 msgid "Error while processing %s from %s (%s)"
591 msgstr "Fout tijdens afhandelen %s van %s (%s)"
592
593 #: src/protocol.c:157
594 #, c-format
595 msgid "Bogus data received from %s (%s)"
596 msgstr "Onzinnige data ontvangen van %s (%s)"
597
598 #: src/protocol.c:180
599 #, c-format
600 msgid "Got bad ID from %s"
601 msgstr "Kreeg ongeldige ID van %s"
602
603 #: src/protocol.c:188
604 #, c-format
605 msgid "Peer %s (%s) uses incompatible version %d"
606 msgstr "Ander %s (%s) gebruikt een niet-compatibel protocol versie %d"
607
608 #: src/protocol.c:197
609 #, c-format
610 msgid "Peer %s uses invalid identity name"
611 msgstr "Ander %s gebruikt een ongeldige identiteitsnaam"
612
613 #: src/protocol.c:212
614 #, c-format
615 msgid "Peer %s had unknown identity (%s)"
616 msgstr "Ander %s heeft een onbekende identiteit (%s)"
617
618 #: src/protocol.c:241
619 #, c-format
620 msgid "Removing old connection for %s at %s in favour of new connection at %s"
621 msgstr ""
622 "Verwijdering oude verbinding voor %s op %s in voordeel van nieuwe verbinding "
623 "van %s"
624
625 #: src/protocol.c:257
626 #, c-format
627 msgid "%s is listening on %s:%hd, which is already in use by %s!"
628 msgstr "%s luistert op %s:%hd, wat al in gebruik is door %s!"
629
630 #: src/protocol.c:273
631 #, c-format
632 msgid "Connection with %s (%s) activated"
633 msgstr "Verbinding met %s (%s) geactiveerd"
634
635 #: src/protocol.c:377
636 #, c-format
637 msgid "Got bad CHALLENGE from %s (%s)"
638 msgstr "Kreeg ongeldige CHALLENGE van %s (%s)"
639
640 #: src/protocol.c:387
641 #, c-format
642 msgid "Intruder: wrong challenge length from %s (%s)"
643 msgstr "Indringer: verkeerde lengte voor uitdaging van %s (%s)"
644
645 #: src/protocol.c:413
646 #, c-format
647 msgid "Trying to send CHAL_REPLY to %s (%s) without a valid CHALLENGE"
648 msgstr "Poging tot zenden CHAL_REPLY naar %s (%s) zonder een geldige CHALLENGE"
649
650 #: src/protocol.c:439
651 #, c-format
652 msgid "Got bad CHAL_REPLY from %s (%s)"
653 msgstr "Kreeg ongeldige CHAL_REPLY van %s (%s)"
654
655 #: src/protocol.c:447
656 #, c-format
657 msgid "Intruder: wrong challenge reply length from %s (%s)"
658 msgstr "Indringer: verkeerde lengte van antwoord op uitdaging van %s (%s)"
659
660 #: src/protocol.c:463
661 #, c-format
662 msgid "Intruder: wrong challenge reply from %s (%s)"
663 msgstr "Indringer: verkeerd antwoord op de uitdaging van %s (%s)"
664
665 #: src/protocol.c:468
666 #, c-format
667 msgid "Expected challenge reply: %s"
668 msgstr "Verwacht antwoord op uitdaging: %s"
669
670 #: src/protocol.c:517
671 #, c-format
672 msgid "Generated random meta key (unencrypted): %s"
673 msgstr "Meta sleutel gegenereerd (niet versleuteld): %s"
674
675 #: src/protocol.c:529 src/protocol.c:592
676 #, c-format
677 msgid "Error during encryption of meta key for %s (%s)"
678 msgstr "Fout tijdens versleuteling van meta sleutel voor %s (%s)"
679
680 #: src/protocol.c:562
681 #, c-format
682 msgid "Got bad METAKEY from %s (%s)"
683 msgstr "Kreeg ongeldige METAKEY van %s (%s)"
684
685 #: src/protocol.c:572
686 #, c-format
687 msgid "Intruder: wrong meta key length from %s (%s)"
688 msgstr "Indringer: verkeerde lengte voor meta sleutel van %s (%s)"
689
690 #: src/protocol.c:600
691 #, c-format
692 msgid "Received random meta key (unencrypted): %s"
693 msgstr "Meta sleutel ontvangen (niet versleuteld): %s"
694
695 #: src/protocol.c:643
696 #, c-format
697 msgid "Got bad ADD_SUBNET from %s (%s)"
698 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_SUBNET van %s (%s)"
699
700 #: src/protocol.c:651
701 #, c-format
702 msgid "Got bad ADD_SUBNET from %s (%s): invalid identity name"
703 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_SUBNET van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
704
705 #: src/protocol.c:659
706 #, c-format
707 msgid "Got bad ADD_SUBNET from %s (%s): invalid subnet string"
708 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_SUBNET van %s (%s): ongeldig subnet"
709
710 #: src/protocol.c:667
711 #, c-format
712 msgid "Warning: got ADD_SUBNET from %s (%s) for ourself, restarting"
713 msgstr "Waarschuwing: kreeg ADD_SUBNET van %s (%s) voor onszelf, herstart"
714
715 #: src/protocol.c:677
716 #, c-format
717 msgid "Got ADD_SUBNET for %s from %s (%s) which is not in our connection list"
718 msgstr ""
719 "Kreeg ADD_SUBNET voor %s van %s (%s) die niet voorkomt in onze "
720 "verbindingslijst"
721
722 #: src/protocol.c:722
723 #, c-format
724 msgid "Got bad DEL_SUBNET from %s (%s)"
725 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_SUBNET van %s (%s)"
726
727 #: src/protocol.c:730
728 #, c-format
729 msgid "Got bad DEL_SUBNET from %s (%s): invalid identity name"
730 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_SUBNET van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
731
732 #: src/protocol.c:738
733 #, c-format
734 msgid "Got bad DEL_SUBNET from %s (%s): invalid subnet string"
735 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_SUBNET van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
736
737 #: src/protocol.c:748
738 #, c-format
739 msgid "Warning: got DEL_SUBNET from %s (%s) for ourself, restarting"
740 msgstr "Waarschuwing: kreeg DEL_SUBNET van %s (%s) voor onszelf, herstart"
741
742 #: src/protocol.c:758
743 #, c-format
744 msgid "Got DEL_SUBNET for %s from %s (%s) which is not in our connection list"
745 msgstr ""
746 "Kreeg DEL_SUBNET voor %s van %s (%s) die niet voorkomt in onze "
747 "verbindingslijst"
748
749 #: src/protocol.c:798
750 #, c-format
751 msgid "Got bad ADD_HOST from %s (%s)"
752 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_HOST van %s (%s)"
753
754 #: src/protocol.c:806
755 #, c-format
756 msgid "Got bad ADD_HOST from %s (%s): invalid identity name"
757 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_HOST van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
758
759 #: src/protocol.c:813
760 #, c-format
761 msgid "Got bad ADD_HOST from %s (%s): invalid prevhop name"
762 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_HOST van %s (%s): ongeldige prevhop naam"
763
764 #: src/protocol.c:822
765 #, c-format
766 msgid "Got ADD_HOST from %s (%s) for ourself!"
767 msgstr "Kreeg ADD_HOST van %s (%s) voor onszelf!"
768
769 #: src/protocol.c:835
770 #, c-format
771 msgid "Got bad ADD_HOST from %s (%s): unknown prevhop"
772 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_HOST van %s (%s): onbekende prevhop"
773
774 #: src/protocol.c:847
775 #, c-format
776 msgid "Got duplicate ADD_HOST for %s (%s) from %s (%s)"
777 msgstr "Kreeg een tweede ADD_HOST voor %s (%s) van %s (%s)"
778
779 #: src/protocol.c:855
780 #, c-format
781 msgid ""
782 "Removing old entry for %s (%s) from %s in favour of new connection from %s"
783 msgstr ""
784 "Verwijdering oude verbinding voor %s (%s) van %s in voordeel van nieuwe "
785 "verbinding van %s"
786
787 #: src/protocol.c:908
788 #, c-format
789 msgid "Got bad DEL_HOST from %s (%s)"
790 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_HOST van %s (%s)"
791
792 #: src/protocol.c:917
793 #, c-format
794 msgid "Got bad DEL_HOST from %s (%s): invalid identity name"
795 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_HOST van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
796
797 #: src/protocol.c:923
798 #, c-format
799 msgid "Got bad DEL_HOST from %s (%s): invalid prevhop name"
800 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_HOST van %s (%s): ongeldige prevhop naam"
801
802 #: src/protocol.c:931
803 #, c-format
804 msgid "Got DEL_HOST from %s (%s) for ourself!"
805 msgstr "Kreeg DEL_HOST van %s (%s) voor onszelf!"
806
807 #: src/protocol.c:940
808 #, c-format
809 msgid "Got DEL_HOST from %s (%s) for %s which is not in our connection list"
810 msgstr ""
811 "Kreeg DEL_HOST van %s (%s) voor %s die niet in onze verbindingslijst voorkomt"
812
813 #: src/protocol.c:949
814 #, c-format
815 msgid "Got DEL_HOST from %s (%s) for %s which doesn't match"
816 msgstr "Kreeg DEL_HOST van %s (%s) voor %s wat niet overeenkomt"
817
818 #: src/protocol.c:987
819 #, c-format
820 msgid "Got bad STATUS from %s (%s)"
821 msgstr "Kreeg ongeldige STATUS van %s (%s)"
822
823 #: src/protocol.c:994
824 #, c-format
825 msgid "Status message from %s (%s): %s: %s"
826 msgstr "Ontving statusbericht van %s (%s): %s: %s"
827
828 #: src/protocol.c:1017
829 #, c-format
830 msgid "Got bad ERROR from %s (%s)"
831 msgstr "Kreeg ongeldige ERROR van %s (%s)"
832
833 #: src/protocol.c:1024
834 #, c-format
835 msgid "Error message from %s (%s): %s: %s"
836 msgstr "Ontving foutmelding van %s (%s): %s: %s"
837
838 #: src/protocol.c:1116
839 #, c-format
840 msgid "Got bad KEY_CHANGED from %s (%s)"
841 msgstr "Kreeg ongeldige KEY_CHANGED van %s (%s)"
842
843 #: src/protocol.c:1123
844 #, c-format
845 msgid ""
846 "Got KEY_CHANGED from %s (%s) origin %s which does not exist in our "
847 "connection list"
848 msgstr ""
849 "Kreeg KEY_CHANGED van %s (%s) herkomst %s die niet in onze verbindingslijst "
850 "voorkomt"
851
852 #: src/protocol.c:1152
853 #, c-format
854 msgid "Got bad REQ_KEY from %s (%s)"
855 msgstr "Kreeg ongeldige REQ_KEY van %s (%s)"
856
857 #: src/protocol.c:1159
858 #, c-format
859 msgid ""
860 "Got REQ_KEY from %s (%s) origin %s which does not exist in our connection "
861 "list"
862 msgstr ""
863 "Kreeg REQ_KEY van %s (%s) herkomst %s die niet in onze verbindingslijst "
864 "voorkomt"
865
866 #: src/protocol.c:1177
867 #, c-format
868 msgid ""
869 "Got REQ_KEY from %s (%s) destination %s which does not exist in our "
870 "connection list"
871 msgstr ""
872 "Kreeg REQ_KEY van %s (%s) doel %s die niet in onze verbindingslijst voorkomt"
873
874 #: src/protocol.c:1213
875 #, c-format
876 msgid "Got bad ANS_KEY from %s (%s)"
877 msgstr "Kreeg ongeldige ANS_KEY van %s (%s)"
878
879 #: src/protocol.c:1220
880 #, c-format
881 msgid ""
882 "Got ANS_KEY from %s (%s) origin %s which does not exist in our connection "
883 "list"
884 msgstr ""
885 "Kreeg ANS_KEY van %s (%s) herkomst %s die niet in onze verbindingslijst "
886 "voorkomt"
887
888 #: src/protocol.c:1231
889 #, c-format
890 msgid "Got bad ANS_KEY from %s (%s) origin %s: invalid key length"
891 msgstr ""
892 "Kreeg ongeldige ADD_KEY van %s (%s) herkomst %s: ongeldige sleutellengte"
893
894 #: src/protocol.c:1242
895 #, c-format
896 msgid ""
897 "Got ANS_KEY from %s (%s) destination %s which does not exist in our "
898 "connection list"
899 msgstr ""
900 "Kreeg ANS_KEY van %s (%s) doel %s die niet in onze verbindingslijst voorkomt"
901
902 #: src/protocol.c:1287
903 #, c-format
904 msgid "Got bad PACKET from %s (%s)"
905 msgstr "Kreeg ongeldig PAKKET van %s (%s)"
906
907 #: src/subnet.c:119
908 #, c-format
909 msgid "subnet_compare() was called with unknown subnet type %d, restarting!"
910 msgstr ""
911 "subnet_compare() werd aangeroepen met onbekend subnet type %d, opnieuw "
912 "starten"
913
914 #: src/subnet.c:156
915 #, c-format
916 msgid "Duplicate subnet %s for %s (%s), previous owner %s (%s)!"
917 msgstr "Duplicaat subnet %s voor %s (%s), vorige eigenaar %s (%s)!"
918
919 #: src/subnet.c:280
920 msgid "unknown subnet type"
921 msgstr "onbekend subnet type"
922
923 #: src/subnet.c:358
924 msgid "Subnet list:"
925 msgstr "Subnet lijst:"
926
927 #: src/subnet.c:366
928 msgid "End of subnet list."
929 msgstr "Einde van subnet lijst."
930
931 #: src/tincd.c:95
932 #, c-format
933 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
934 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie.\n"
935
936 #: src/tincd.c:98
937 #, c-format
938 msgid ""
939 "Usage: %s [option]...\n"
940 "\n"
941 msgstr ""
942 "Gebruik: %s [optie]...\n"
943 "\n"
944
945 #: src/tincd.c:99
946 msgid ""
947 "  -c, --config=DIR           Read configuration options from DIR.\n"
948 "  -D, --no-detach            Don't fork and detach.\n"
949 "  -d, --debug[=LEVEL]        Increase debug level or set it to LEVEL.\n"
950 "  -k, --kill[=SIGNAL]        Attempt to kill a running tincd and exit.\n"
951 "  -n, --net=NETNAME          Connect to net NETNAME.\n"
952 msgstr ""
953 "  -c, --config=MAP           Lees configuratie uit MAP.\n"
954 "  -D, --no-detach            Start geen nieuw proces.\n"
955 "  -d                         Verhoog debugniveau.\n"
956 "  -k, --kill[=SIGNAAL]       Poging tot zenden signaal naar lopende tincd en "
957 "beëindig.\n"
958 "  -n, --net=NETNAAM          Verbind met net NETNAAM.\n"
959
960 #: src/tincd.c:104
961 msgid ""
962 "  -K, --generate-keys[=BITS] Generate public/private RSA keypair.\n"
963 "      --help                 Display this help and exit.\n"
964 "      --version              Output version information and exit.\n"
965 "\n"
966 msgstr ""
967 "  -K, --generate-keys[=BITS] Genereer publiek/privé RSA sleutelpaar.\n"
968 "      --help                 Geef deze hulp en beëindig.\n"
969 "      --version              Geef versie informatie en beëindig.\n"
970 "\n"
971
972 #: src/tincd.c:107
973 msgid "Report bugs to tinc@nl.linux.org.\n"
974 msgstr ""
975 "Meld fouten in het programma aan tinc@nl.linux.org;\n"
976 "Meld fouten in de vertaling aan vertaling@nl.linux.org.\n"
977
978 #: src/tincd.c:150
979 #, c-format
980 msgid ""
981 "Invalid argument `%s'; BITS must be a number equal to or greater than 512.\n"
982 msgstr ""
983 "Ongeldig argument `%s'; BITS moet een nummer zijn gelijk aan of groter dan "
984 "512.\n"
985
986 #: src/tincd.c:211
987 #, c-format
988 msgid "Generating %d bits keys:\n"
989 msgstr "Bezig met genereren van een %d bits sleutel:\n"
990
991 #: src/tincd.c:216
992 msgid "Error during key generation!\n"
993 msgstr "Fout tijdens genereren sleutel!\n"
994
995 #: src/tincd.c:220
996 msgid "Done.\n"
997 msgstr "Klaar.\n"
998
999 #: src/tincd.c:227
1000 msgid "public RSA key"
1001 msgstr "openbare RSA sleutel"
1002
1003 #: src/tincd.c:231 src/tincd.c:242
1004 msgid ""
1005 "Appending key to existing contents.\n"
1006 "Make sure only one key is stored in the file.\n"
1007 msgstr ""
1008 "Sleutel wordt toegevoegd aan bestaande inhoud.\n"
1009 "Let er op dat er slechts één sleutel in het bestand is.\n"
1010
1011 #: src/tincd.c:238
1012 msgid "private RSA key"
1013 msgstr "geheime RSA sleutel"
1014
1015 #: src/tincd.c:263
1016 msgid "Both netname and configuration directory given, using the latter..."
1017 msgstr ""
1018 "Zowel netnaam als configuratiemap zijn gegeven, laatste wordt gebruikt..."
1019
1020 #: src/tincd.c:292
1021 #, c-format
1022 msgid "%s version %s (built %s %s, protocol %d)\n"
1023 msgstr "%s versie %s (gemaakt %s %s, protocol %d)\n"
1024
1025 #: src/tincd.c:293
1026 msgid ""
1027 "Copyright (C) 1998-2001 Ivo Timmermans, Guus Sliepen and others.\n"
1028 "See the AUTHORS file for a complete list.\n"
1029 "\n"
1030 "tinc comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software,\n"
1031 "and you are welcome to redistribute it under certain conditions;\n"
1032 "see the file COPYING for details.\n"
1033 msgstr ""
1034 "Copyright (C) 1998-2001 Ivo Timmermans, Guus Sliepen en anderen.\n"
1035 "Zie het bestand AUTHORS voor een volledige lijst.\n"
1036 "\n"
1037 "tinc wordt gedistribueerd ZONDER ENIGE GARANTIE.  Dit is vrije "
1038 "programmatuur,\n"
1039 "en je bent welkom om het te distribueren onder bepaalde voorwaarden;\n"
1040 "zie het bestand COPYING voor details.\n"
1041
1042 #: src/tincd.c:307
1043 msgid "You must be root to run this program.\n"
1044 msgstr "Je moet systeembeheerder zijn om dit programma te kunnen draaien.\n"
1045
1046 #: src/tincd.c:348
1047 msgid "Unrecoverable error"
1048 msgstr "Onherstelbare fout"
1049
1050 #: src/tincd.c:353
1051 #, c-format
1052 msgid "Restarting in %d seconds!"
1053 msgstr "Herstart in %d seconden!"
1054
1055 #: src/process.c:340 src/tincd.c:358
1056 msgid "Not restarting."
1057 msgstr "Geen herstart."
1058
1059 #: src/process.c:62
1060 #, c-format
1061 msgid "Memory exhausted (couldn't allocate %d bytes), exiting."
1062 msgstr "Geheugen uitgeput (kon geen %d bytes reserveren), beëindigen."
1063
1064 #: src/process.c:90
1065 #, c-format
1066 msgid "Total bytes written: tap %d, socket %d; bytes read: tap %d, socket %d"
1067 msgstr ""
1068 "Totaal aantal bytes geschreven: tap %d, socket %d; bytes read: tap %d, "
1069 "socket %d"
1070
1071 #: src/process.c:93
1072 msgid "Terminating"
1073 msgstr "Beëindigen"
1074
1075 #: src/process.c:109
1076 #, c-format
1077 msgid "A tincd is already running for net `%s' with pid %d.\n"
1078 msgstr "Een tincd draait al voor net `%s' met pid %d.\n"
1079
1080 #: src/process.c:112
1081 #, c-format
1082 msgid "A tincd is already running with pid %d.\n"
1083 msgstr "Een tincd draait al met pid %d.\n"
1084
1085 #: src/process.c:133
1086 #, c-format
1087 msgid "No other tincd is running for net `%s'.\n"
1088 msgstr "Geen andere tincd draait voor net `%s'.\n"
1089
1090 #: src/process.c:135
1091 msgid "No other tincd is running.\n"
1092 msgstr "Geen andere tincd draait.\n"
1093
1094 #: src/process.c:142
1095 msgid "Removing stale lock file.\n"
1096 msgstr "Verwijdering oud vergrendelingsbestand.\n"
1097
1098 #: src/process.c:169
1099 #, c-format
1100 msgid "Couldn't detach from terminal: %s"
1101 msgstr "Kon niet ontkoppelen van terminal: %s"
1102
1103 #: src/process.c:182
1104 #, c-format
1105 msgid "tincd %s (%s %s) starting, debug level %d"
1106 msgstr "tincd %s (%s %s) start, debug niveau %d"
1107
1108 #: src/process.c:185
1109 #, c-format
1110 msgid "tincd %s starting"
1111 msgstr "tincd %s wordt gestart"
1112
1113 #: src/process.c:249
1114 #, c-format
1115 msgid "Executing script %s"
1116 msgstr "Uitvoeren script %s"
1117
1118 #: src/process.c:257
1119 #, c-format
1120 msgid "Process %d (%s) exited with non-zero status %d"
1121 msgstr "Proces %d (%s) beëindigde met status %d"
1122
1123 #: src/process.c:265
1124 #, c-format
1125 msgid "Process %d (%s) was killed by signal %d (%s)"
1126 msgstr "Proces %d (%s) was gestopt door signaal %d (%s)"
1127
1128 #: src/process.c:271
1129 #, c-format
1130 msgid "Process %d (%s) terminated abnormally"
1131 msgstr "Proces %d (%s) abnormaal beëindigd"
1132
1133 #: src/process.c:296
1134 msgid "Got TERM signal"
1135 msgstr "Kreeg TERM signaal"
1136
1137 #: src/process.c:305
1138 msgid "Got QUIT signal"
1139 msgstr "Kreeg QUIT signaal"
1140
1141 #: src/process.c:312
1142 msgid "Got another SEGV signal: not restarting"
1143 msgstr "Kreeg nog een SEGV signaal: geen herstart"
1144
1145 #: src/process.c:321
1146 msgid "Got SEGV signal"
1147 msgstr "Kreeg SEGV signaal"
1148
1149 #: src/process.c:326
1150 msgid "Trying to re-execute in 5 seconds..."
1151 msgstr "Poging tot herstarten over 5 seconden..."
1152
1153 #: src/process.c:349
1154 msgid "Got HUP signal"
1155 msgstr "Kreeg HUP signaal"
1156
1157 #: src/process.c:358
1158 #, c-format
1159 msgid "Reverting to old debug level (%d)"
1160 msgstr "Herstellen van oud debug niveau (%d)"
1161
1162 #: src/process.c:365
1163 #, c-format
1164 msgid ""
1165 "Temporarily setting debug level to 5.  Kill me with SIGINT again to go back "
1166 "to level %d."
1167 msgstr ""
1168 "Tijdelijk instellen debug niveau op 5. Zend nog een SIGINT signaal om niveau "
1169 "%d te herstellen."
1170
1171 #: src/process.c:387 src/process.c:396
1172 #, c-format
1173 msgid "Got unexpected signal %d (%s)"
1174 msgstr "Kreeg onverwacht signaal %d (%s)"
1175
1176 #: src/process.c:443
1177 #, c-format
1178 msgid "Installing signal handler for signal %d (%s) failed: %s\n"
1179 msgstr "Installeren van signaal afhandelaar voor signaal %d (%s) faalde: %s\n"
1180
1181 #: src/route.c:68
1182 #, c-format
1183 msgid "Learned new MAC address %hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx"
1184 msgstr "Nieuw MAC adres %hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx geleerd"
1185
1186 #: src/route.c:123
1187 #, c-format
1188 msgid "Cannot route packet: unknown destination address %d.%d.%d.%d"
1189 msgstr "Kan pakket niet routeren: onbekend doeladres %d.%d.%d.%d"
1190
1191 #: src/route.c:138
1192 msgid "Cannot route packet: IPv6 routing not yet implemented"
1193 msgstr "Kan pakket niet routeren: IPv6 routering nog niet geïmplementeerd"
1194
1195 #: src/route.c:172
1196 msgid "Cannot route packet: received unknown type ARP request"
1197 msgstr "Kan pakket niet routeren: ontvangst van onbekend type ARP verzoek"
1198
1199 #: src/route.c:186
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot route packet: ARP request for unknown address %d.%d.%d.%d"
1202 msgstr "Kan pakket niet routeren: ARP verzoek voor onbekend adres %d.%d.%d.%d"
1203
1204 #: src/route.c:238
1205 #, c-format
1206 msgid "Cannot route packet: unknown type %hx"
1207 msgstr "Kan pakket niet routeren: onbekend type %hx"
1208
1209 #~ msgid "Still failed to connect to other, will retry in %d seconds"
1210 #~ msgstr "Wederom niet verbonden met de ander, nieuwe poging over %d seconden"
1211
1212 #~ msgid "Uplink %s (%s) is already in our connection list"
1213 #~ msgstr "%s (%s) staat al in onze verbindingslijst"
1214
1215 #~ msgid "Removing old entry for %s (%s) in favour of new connection"
1216 #~ msgstr ""
1217 #~ "Verwijdering oude verbinding voor %s (%s) in voordeel van nieuwe "
1218 #~ "verbinding"
1219
1220 #~ msgid "Got INT signal, exiting"
1221 #~ msgstr "Kreeg INT signaal, beëindigen"